Tylko życie ma przyszłość!

zapłodnienie

Wokół seksualności

Skuteczność pigułki antykoncepcyjnej

Czę­ste py­ta­nie: „Czy pi­guł­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne są sku­tecz­ne?” to waż­ne py­ta­nie… Tyl­ko po pierw­sze: jak to zbadać?