Kontakt

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka
orga­ni­zacja pożytku publicznego

KRS: 0000140437
REGON: 357017981
NIP: 679–25-66–512

sie­dziba:
ul. Kro­wo­derska 24/1
31–142 Kraków

biuro:
ul. Kro­wo­derska 24/6
31–142 Kraków

tel./fax 12 421–08-43
fax. 12 433–87-20

e-mail: biuro@pro-life.pl
www.pro-life.pl

 

Sekre­tariat czynny od ponie­działku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wpłat na dzia­łalność sta­tutową Sto­wa­rzy­szenia można doko­nywać na rachunek bankowy:
Bank Pekao SA Oddział w Kra­kowie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Przelewy z zagranicy:
Bank Name: Bank Pekao SA Oddzial w Kra­kowie
Account Name: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obroncow Zycia Czlo­wieka
Sort Code: 1240 4650
IBAN: PL 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
SWIFT Number: PKOPPLPW

To jest nagłówek

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

To jest nagłówek

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

To jest nagłówek

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

%d bloggers like this: