Tylko życie ma przyszłość!

Domy samotnej matki

Wykaz domów samotnej matki zwią­zanych z Kościołem kato­lickim (stan na 31.12.2017).

Archi­die­cezja białostocka

Dom Matki i Dziecka „Nazaret”
ul. 3 Maja 5B, 16–030 Supraśl
tel. 728 594 175
e‑mail: dmdz.suprasl@caritas.pl

Die­cezja bydgoska

Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek
ul. Jastrzębia 27 Żołędowo, 86–031 Osielsko
tel. 52 381 30 30

Die­cezja bielsko-żywiecka

Die­ce­zjalny Dom Matki i Dziecka
ul. ks. Brzóski 3a, 43–300 Bielsko-Biała
tel. 33 845 95 75

Archi­die­cezja częstochowska

Dom Samotnej Matki
ul. ks. Sta­ni­sława Sta­szica 5 42–200 Częstochowa
tel. 34 368 05 82 w. 7, kom. 506 394 524
e‑mail: oaza@caritas.czest.pl

Schro­nisko dla Kobiet „Oaza”
ul. ks. Sta­ni­sława Sta­szica 5, 42–200 Częstochowa
tel. 34 368 07 65, kom. 506 394 524
e‑mail: oaza@caritas.czest.pl

Die­cezja elbląska

Ośrodek Wsparcia i Inter­wencji Kryzysowej
Dom dla Matek z Mało­letnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
ul. Nowo­dworska 49, 82–300 Elbląg
tel. 55 233 80 79

Archi­die­cezja gdańska

Dom Samotnej Matki Caritas
ul. Matem­blewska 67
80–283 Gdańsk Matemblewo
tel. 58 522 43 41, 58 348 03 70
e‑mail: matemblewo@caritas.pl

Archi­die­cezja gnieźnieńska

Dom Matki i Dziecka
Os. Orła Białego 20, 62–200 Gniezno
tel. 61 425 57 86
e‑mail: dmd.gniezno@caritas.gniezno.pl

Die­cezja kaliska

Dom Ochrony Poczętego Życia
Zgro­ma­dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
ul. Strze­lecka 3, 63–430 Odolanów
tel. 062 733 25 79

Die­cezja kielecka

Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy
Koło Kie­leckie Towa­rzystwa Pomocy im. Brata Alberta
Wierna Rzeka 21, 26–065 Piekoszów
tel. 41 306 47 59

Die­cezja koszalińsko-kołobrzeska

Dom Samotnej Matki „Dar Życia”
ul. Wojska Pol­skiego 13, 75–701 Koszalin
tel. 94 342 37 70, kom. 516 840 090
e‑mail: dsm-koszalin@caritas.pl

Archi­die­cezja krakowska

Dom Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej
ul. Sadowa 1, 34–100 Wadowice
tel. 33 823 57 17

Die­ce­zjalny Dom Samotnej Matki
ul. Przy­by­szew­skiego 39, 30–128 Kraków
tel. 12 637 85 42

Dom Matki i Dziecka
Schro­nisko dla Kobiet z Dziećmi
ul. Żywiecka 16, 30–427 Kraków
tel. 12 269 35 79

Archi­die­cezja łódzka

Dom Samotnej Matki im. Sta­ni­sławy Leszczyńskiej
ul. Bro­niew­skiego 1a, 93–162 Łódź
tel. 42 688 18 49
e‑mail: dsm@csr.org.pl, dsm@archidiecezja.lodz.pl

Die­cezja opolska

Dom Matki i Dziecka Die­ce­zjalnej Fun­dacji Obrony Życia
ul. Masłow­skiego 1, 45–532 Opole
tel. 77 454 07 60 lub 77 442 04 22
e‑mail: dommatki@dfoz.pl

Archi­die­cezja poznańska

Dom Samotnej Matki im. Św. Siostry Faustyny
Zgro­ma­dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Kierska 10, 62–090 Kiekrz Rokietnica
tel. 61 842 80 04
e‑mail: dsmkiekrz@faustyna.pl

Archi­die­cezja przemyska

Caritas Archi­die­cezji Przemyskiej
Dom Matki i Dziecka
ul. Prą­dzyń­skiego 8, 37–700 Przemyśl
tel. 16 670 00 93
email: domsammat@op.pl

Die­cezja rzeszowska

Dom Samotnej Matki
ul. ks. Józefa Sondeja 7, 35–011 Rzeszów
tel. 17 850 72 30

Die­cezja sandomierska

Dom Samotnej Matki Caritas Diecezji
Sandomierskiej
ul. Rze­szowska 35, 37–420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 649 21 86

Archi­die­cezja szczecińsko-kamieńska

Ośrodek Wsparcia Dom dla Matek
z Mało­letnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
Karwowo 12, 72–005 Przesław
tel. 91 311 77 70

Schro­nisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi
ul. Pia­seczna 4, 70–892 Szczecin
tel. 91 462 13 29

Dom Miło­sierdzia Betania
Poczernin 17, 73–110 Stargard
tel. 91 561 24 71

Die­cezja tarnowska

Die­ce­zjalny Dom Samotnej Matki
ul. Ignacego Mościc­kiego 65, 33–100 Tarnów
tel. 14 621 13 01

Archi­die­cezja warmińska

Ośrodek Inter­wencji Kry­zy­sowej dla Kobiet i Dzieci
ul. Grun­waldzka 45, 10–125 Olsztyn
tel. 89 523 64 02

Dom Samotnej Matki
Brą­swałd 12, 11–001 Dywity
tel. 89 512 05 61

Archi­die­cezja warszawska

Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz
ul. Wschodnia 6, 05–500 Chyliczki
tel. 508 658 829 lub 22 756 88 76

Die­cezja warszawsko-praska

Die­ce­zjalny Dom Samotnej Matki
ul. Jana Kiliń­skiego 63, 05–220 Zielonka
tel. 22 781 09 79

Die­cezja włocławska

Die­ce­zjalny Dom Samotnej Matki
ul. Widok 5, 87–720 Ciechocinek
tel. 54 283 32 26

Archi­die­cezja wrocławska

Schro­nisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych
Kobiet i Matek z Dziećmi
ul. Strze­gomska 9 (wejście od Sta­cyjnej), 53–611 Wrocław
tel. 71 355 44 66

Sto­wa­rzy­szenie „Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera
ul. Kard. B. Kominka 3/5, 50–329 Wrocław
tel. 508 168 979, 512 385 949, 71 321 05 50

Die­cezja zielonogórsko-gorzowska

Dom Samotnej Matki
ul. św. Brata Alberta 4, 68–200 Żary
tel. 68 374 39 58

Die­cezja sosnowiecka

Die­ce­zjalny Dom Matki i Dziecka
ul. Gabrieli Zapol­skiej 2, 41–218 Sosnowiec
tel. 32 265 50 56
e‑mail: ddmidsosnowiec@caritas.pl

Die­ce­zjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ul. Skautów 1, 41–200 Sosnowiec
tel. 32 269 51 70
e‑mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

Die­cezja ełcka

Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej
ul. ks. prał. Mariana Szczę­snego 1, 19–300 Ełk
tel. 506 353 228
e‑mail: dsm.elk@caritas.pl

Die­cezja płocka

Die­ce­zjalny Dom Samotnej Matki
Zgro­ma­dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
09–411 Stara Biała 11
tel. 24 261 32 23 w. 16