fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Bez kategorii

Film „Inżynier”

„Inżynier”, film doku­men­talny, czas trwania: 28:14 Pierwszy film o obrońcy życia dr. inż. Antonim Ziębie – zało­ży­cielu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia

Adres potwierdzony. Dziękuję!

Witam Cię ser­decznie w gronie sub­skry­bentów New­slettera pro-life.pl. Od tej pory co dwa tygodnie będziesz otrzy­mywać infor­macje z dzie­dziny obrony życia czło­wieka