Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Potwierdzenie wysyłania powiadomień na Tydzień Modlitw

Dzień do­bry,

po­twier­dza­my Twój za­pis do li­sty powiadomień.

Od dzi­siaj do 8 kwiet­nia 2024 r. o 7:05 bę­dzie­my Ci wy­sy­łać tre­ści roz­wa­żań Ty­go­dnia Mo­dlitw o Ochro­nę Życia.

Ze­spół PSOŻC 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj