Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Фонду Хворої Дитини для громадян України

Dziecko z ojcem. Fot.: pl.123rf.com

Uwa­ga! Lin­ki do pol­skiej wer­sji ję­zy­ko­we re­gu­la­mi­nu i for­mu­la­rza „Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go dla Oby­wa­te­li Ukra­iny, Przy­by­łych do Pol­ski po 24 lu­te­go 2022 r.” znaj­du­ją się na do­le strony.

У зв’язку з жорстоким збройним вторгненням військ Російської Федерації на територію України, Управлінська рада Польської Асоціації Захисників Життя Людини вирішила відкрити десять додаткових Фондів Хворої Дитини, призначених спеціально для сімей біженців, громадян України, які мають на утриманні дітей з зособливими потребами.

Допомога спрямована до батьків, які мають документ, виданий Прикордонною службою Республіки Польщі, або відтиск штампа Прикордонної служби Республіки Польщі в закордонному паспорті, що підтверджує легальне перебування на території Польщі, після перетину кордону від 24 лютого 2022 року, у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Разом із батьками, які тікають від війни, до Польщі трапляють важкохворі діти, у тому числі хворі на онкологію, діти з інвалідністю. Щодня ми отримуємо інформацію про десятки таких випадків. 3 березня ми змогли допомогти першій мамі з невиліковно хворою дитиною двох з половиною років, подарувавши їй дитячу коляску. Сім’я отримає допомогу від Фонду Хворої Дитини для біженців з України.

Метою Фонду Хворої Дитини є підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю та перебувають у дуже важкому матеріальному становищі, шляхом співфінансування коштів на ліки, придбання медичного обладнання та реабілітацію. Всього Ви можете отримати від Фонду 5 000 злотих (500 злотих на місяць протягом 10 місяців). 

 

Статут Фонду Хворої Дитини для громадян України,
які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р.

 

Визначення термінів, що використовуються в даному статуті:

Дитина – означає хвору дитину та/або дитину з інвалідністю, котрій допомагає Фонд.
Фонд – означає Фонд Хворої Дитини для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р.
Сім’я – сім’я яка має дитину з інвалідністю.
Асоціація – Польська Асоціація Захисників Життя Людини.
Секретаріат Асоціації – означає місцезнаходження Асоціації в Кракові, вул. Кроводерська 24/1.
Управлінська рада – означає Управлінську раду Асоціації.

I. Цілі фонду:

 1. фінансова допомога сім’ям, громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та виховують важкохвору дитину чи дитину з інвалідністю, які перебувають у важкому матеріальному та сімейному становищі,
 2. співфінансування видатків, пов’язаних з лікуванням та реабілітації дитини.

II. Одержувачі допомоги:

Сім’ї громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом, та виховують важкохвору дитину чи дитину з інвалідністю, які перебувають у важкому матеріальному та сімейному становищі.

III. Форма допомоги:

 1. Допомога надається у відповідь на отриману заяву, яка містить всі необхідні документи.
 2. Сім’я, що перебуває на утриманні Фонду, одержує фінасову підтримку на загальну суму до 5 000 злотих (сума словами: п’ять тисяч злотих). Виплати допомоги здійснюються десятьма рівними щомісячними платежами по 500 злотих (сума словами: п’ятсот злотих) кожен. У виняткових випадках Управлінська рада Асоціації може дати згоду на виплату допомоги в іншому терміні.
 3. Допомогу можна бути використати на:
  • лікування та реабілітацію,
  • придбання реабілітаційного обладнання, необхідного для дитини,
  • придбання підгузників та засобів гігієни,
  • придбання ліків та вакцин для дитини,
  • придбання продуктів харчування для дитини (стосується рекомендованої спеціалістом дієти та/або харчових добавок),
  • відвідування спеціалістів та медичні огляди дитини.
 1. Кошти, понесені під час дії Фонду, будуть оплачуватися до 10 числа кожного місяця на основі іменних рахунків/фактур за лікування або покупки на території Польщі, доставлених до 25 числа попереднього місяця (якщо рахунки/фактури будуть надіслані поштою – вирішальною буде дата поштового штемпеля). Виплати здійснюватимуться частинами, зазначеними в п. III. пункт 2 даного Статуту.

IV. Порядок надання допомоги:

 1. Допомога надається за рішенням Управлінської ради Асоціації у відповідь на отриману заяву, яка містить всі необхідні документи.
 2. Управлінська рада приймає рішення після розгляду заяви, зразок якої є додатком до даного Статуту.
 3. Управлінська рада зобов’язана розглянути належним чином оформлену заяву, яка містить усі необхідні документи, протягом одного місяця з дня реєстрації заяви в секретаріаті Асоціації.
 4. Заяву можна подати особисто або вислати поштою.
 5. Усі особи, які звернулися за допомогою, будуть письмово повідомлені про рішення Управлінської ради.

V. Обов’язки сім’ї, яка отримує допомогу:

 1. Сім’я зобов’язується скласти декларацію про догляд за дитиною з інвалідністю.
 2. Сім’я зобов’язується використати отриману допомогу лише на користь дитини з інвалідністю.

VI. Фінансування фонду здійснюється за рахунок власних коштів у рамках статутної діяльності Асоціації.

VII. Управлінська рада може прийняти рішення про припинення виплати допомоги:

 1. у разі підозри, що сім’я припинила догляд за дитиною
 2. або коли сім’я перестає звітувати о видатках за допомогою рахунків/фактур.

VIII. Управлінська рада залишає за собою право здійснювати контроль за місцем проживання сім’ї з дитиною з метою визначення того, чи дійсно сім’я доглядає за дитиною та чи користується з обладнання, придбаним у Фонді. Перевірку може проводити комісія, призначена Управлінською радою. Сім’я зобов’язана зробити таку перевірку можливою.

Я ознайомився/ознайомилася зі статутом «Фонду Хворої Дитини для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р.» та приймаю його постанови.

 

Версія: 7 березня 2022 р.

Do­wn­lo­ad: Статут Фонду Хворої Дитини PDF
Do­wn­lo­ad: Шаблон заяву Фонду Хворої Дитини PDF

Wer­sje pol­skie:
Do­wn­lo­ad:  Re­gu­la­min Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go dla Oby­wa­te­li Ukra­iny PDF
Do­wn­lo­ad: For­mu­larz Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go dla Oby­wa­te­li Ukra­iny PDF

Електронна пошта: pomoc@pro-life.pl
Телефонний номер: 48 12 421–08-43 (польська мова)

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj