Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

2 kwietnia, 2024

Pigułka „dzień po”

Iza­be­la Lesz­czy­na, mi­ni­ster zdro­wia, za­po­wia­da, że „ma plan B”, któ­re­go szcze­gó­łów na ra­zie nie zdra­dza, ale „ta­blet­ka i tak bę­dzie do­stęp­na bez recepty”…

Przeczytaj więcej »