fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

W naj­bliższy piątek, 24 stycznia 2020 r., na Cmen­tarzu Bato­wickim w Kra­kowie przy ul. Powstańców będzie spra­wowana liturgia pogrzebu dzieci martwo uro­dzonych zmarłych w kra­kow­skich szpi­talach w latach 2018–2019. Cere­monię roz­pocznie Msza Święta żałobna w kaplicy cmen­tarnej o godz. 9.40, po czym nastąpi odpro­wa­dzenie zmarłych dzieci do grobu. Liturgii będzie prze­wod­niczył ks. dr Janusz Kościelniak, Dusz­pa­sterz Rodzin Dzieci Utra­conych Archi­die­cezji Kra­kow­skiej. Zapra­szamy do uczestnictwa!

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj