fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Sprawozdania roczne Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

rok 2019:

wpro­wa­dzenie do spra­woz­dania finan­sowego 2019

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2019

bilans 2019

rachunek zysków i strat 2019

infor­macja dodatkowa 2019

rok 2018:

wpro­wa­dzenie do spra­woz­dania finan­sowego 2018

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2018

bilans 2018

rachunek zysków i strat 2018

infor­macja dodatkowa 2018

rok 2017:

wpro­wa­dzenie do spra­woz­dania finan­sowego 2017

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2017

bilans 2017

rachunek zysków i strat 2017

infor­macja dodatkowa 2017

rok 2016:

wpro­wa­dzenie do spra­woz­dania finan­sowego 2016

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2016

bilans 2016

rachunek zysków i strat 2016

infor­macja dodatkowa 2016

rok 2015:

wpro­wa­dzenie do spra­woz­dania finan­sowego 2015

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2015

bilans 2015

rachunek zysków i strat 2015

infor­macja dodatkowa 2015

rok 2014:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2014

bilans 2014

rachunek zysków i strat 2014

infor­macja dodatkowa 2014

rok 2013:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2013

bilans 2013

rachunek wyników 2013

infor­macja dodatkowa 2013

rok 2012:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2012

bilans 2012

rachunek wyników 2012

infor­macja dodatkowa 2012

rok 2011:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2011

bilans 2011

rachunek wyników 2011

infor­macja dodaktowa 2011

rok 2010:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2010

bilans 2010

rachunek zysków i strat 2010

wpro­wa­dzenie 2010

infor­macja dodatkowa 2010

rok 2009:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2009

bilans 2009

rachunek zysków i strat 2009

wpro­wa­dzenie 2009

infor­macja dodatkowa 2009

rok 2008:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2008

bilans 2008

rachunek zyskow i strat 2008

wpro­wa­dzenie 2008

infor­macja dodatkowa 2008

rok 2007:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2007

bilans 2007

rachunek zyskow i strat 2007

wpro­wa­dzenie 2007

infor­macja dodatkowa 2007

rok 2006:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2006

bilans 2006

rachunek zyskow i strat 2006

wpro­wa­dzenie 2006

infor­macja dodatkowa 2006

rok 2005:

spra­woz­danie mery­to­ryczne 2005

bilans 2005

rachunek zyskow i strat 2005

wpro­wa­dzenie 2005

infor­macja dodatkowa 2005