Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Sprawozdania roczne Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

rok 2020:

wpro­wa­dze­nie do spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go 2020

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2020

bi­lans 2020

ra­chu­nek zy­sków i strat 2020

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2020

rok 2019:

wpro­wa­dze­nie-do-spra­woz­da­nia-fi­nan­so­we­go-psozc-2019

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2019

bi­lans 2019

ra­chu­nek zy­sków i strat 2019

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2019

rok 2018:

wpro­wa­dze­nie do spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go 2018

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2018

bi­lans 2018

ra­chu­nek zy­sków i strat 2018

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2018

rok 2017:

wpro­wa­dze­nie do spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go 2017

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2017

bi­lans 2017

ra­chu­nek zy­sków i strat 2017

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2017

rok 2016:

wpro­wa­dze­nie do spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go 2016

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2016

bi­lans 2016

ra­chu­nek zy­sków i strat 2016

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2016

rok 2015:

wpro­wa­dze­nie do spra­woz­da­nia fi­nan­so­we­go 2015

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2015

bi­lans 2015

ra­chu­nek zy­sków i strat 2015

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2015

rok 2014:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2014

bi­lans 2014

ra­chu­nek zy­sków i strat 2014

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2014

rok 2013:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2013

bi­lans 2013

ra­chu­nek wy­ni­ków 2013

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2013

rok 2012:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2012

bi­lans 2012

ra­chu­nek wy­ni­ków 2012

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2012

rok 2011:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2011

bi­lans 2011

ra­chu­nek wy­ni­ków 2011

in­for­ma­cja do­dak­to­wa 2011

rok 2010:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2010

bi­lans 2010

ra­chu­nek zy­sków i strat 2010

wpro­wa­dze­nie 2010

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2010

rok 2009:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2009

bi­lans 2009

ra­chu­nek zy­sków i strat 2009

wpro­wa­dze­nie 2009

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2009

rok 2008:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2008

bi­lans 2008

ra­chu­nek zy­skow i strat 2008

wpro­wa­dze­nie 2008

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2008

rok 2007:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2007

bi­lans 2007

ra­chu­nek zy­skow i strat 2007

wpro­wa­dze­nie 2007

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2007

rok 2006:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2006

bi­lans 2006

ra­chu­nek zy­skow i strat 2006

wpro­wa­dze­nie 2006

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2006

rok 2005:

spra­woz­da­nie me­ry­to­rycz­ne 2005

bi­lans 2005

ra­chu­nek zy­skow i strat 2005

wpro­wa­dze­nie 2005

in­for­ma­cja do­dat­ko­wa 2005