fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

8 stycznia, 2021

Wiadomości

Hiszpania z rekordową liczbą aborcji

Jak wynika z danych, które opu­bli­kowało mini­sterstwo zdrowia, w 2019 r. Hisz­pania wykonała prawie 100 tys. aborcji. O ponad pół tysiąca wzrosła liczba młodych kobiet poniżej 20 roku życia, które zabiły swoje nie­na­ro­dzone dziecko.

Nasze inicjatywy

Komentarz do apelu naukowców

Kra­kowscy naukowcy apelują o nie­po­ka­zy­wanie w prze­strzeni publicznej ciał dzieci pod­danych aborcji. Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka: te zdjęcia to prawda o aborcji, ale cel nie uświęca środków.