fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Konspekty

Temat: Prawo do życia

Wiek uczniów: szkoła pod­stawowa kl. 7–8 Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, godzina wycho­wawcza, kate­cheza   Cel ogólny: Uświa­do­mienie uczniom, że

Temat: Początek życia człowieka

Wiek uczniów: szkoła ponad­pod­stawowa Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, godzina wycho­wawcza, bio­logia   Cel ogólny: uświa­do­mienie sobie, że życie ludzkie

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szkoła pod­stawowa kl. 7–8 Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, kate­cheza   Cel ogólny: Prze­ka­zanie uczniom wiedzy na temat

Temat: Początek życia ludzkiego

Wiek uczniów: szkoła pod­stawowa kl. 7–8 Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, kate­cheza Cel ogólny: Uświa­do­mienie uczniom o powsta­waniu życia czło­wieka. Cele

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szkoła ponad­pod­stawowa Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, godzina wycho­wawcza, bio­logia   Cel ogólny: uka­zanie prze­biegu rozwoju zarod­kowego i płodowego