Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

13 marca, 2023

Stanowisko KSLP w sprawie aborcji farmakologicznych

Na­tych­mia­sto­we­go po­wstrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści w Pol­sce or­ga­ni­za­cji do­star­cza­ją­cych mat­kom środ­ki słu­żą­ce wy­wo­ła­niu abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nych do­ma­ga się Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich (KSLP).

Przeczytaj więcej »