Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

28 listopada, 2022

Katarski szpital i jego rzeźby

Przed szpi­ta­lem Si­dra Me­di­ci­ne w ka­tar­skim mie­ście Do­ha moż­na po­dzi­wiać czter­na­ście gi­gan­tycz­nych rzeźb przed­sta­wia­ją­cych dziec­ko w róż­nych mo­men­tach ży­cia, od po­czę­cia do narodzin.

Przeczytaj więcej »