Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

23 listopada, 2022

Zmarł paulin, o. Stanisław Jarosz

Zmarł o. Sta­ni­sław Ja­rosz, pau­lin, Kra­jo­wy Mo­de­ra­tor Dzie­ła Du­cho­wej Ad­op­cji. Peł­niąc róż­ne funk­cje i po­słu­gi w Za­ko­nie Pau­li­nów był nie­zwy­kle za­an­ga­żo­wa­ny w obro­nę ży­cia dzie­ci nienarodzonych.

Przeczytaj więcej »