Tylko życie ma przyszłość!

24 marca, 2021

Nasze inicjatywy

Duchowa adopcja dziecka poczętego

W każdej sekundzie na świecie dokonuje się cud poczęcia czło­wieka. Jednak szokuje fakt, że wiele z poczętych dzieci nie doczeka dnia swoich narodzin, gdyż zostanie im ode­brane życie w wyniku aborcji.