fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

3 grudnia, 2020

Wiadomości

Stanowisko rządu ws. publikacji orzeczenia TK

Orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego ws. aborcji powinno zostać opu­bli­kowane nie­zwłocznie po ogło­szeniu przez TK uza­sad­nienia – czytamy w sta­no­wisku Rady Ministrów.