fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

26 listopada, 2020

Wiadomości

Debata w PE na temat aborcji

W Par­la­mencie Euro­pejskim odbyła się debata w związku z orze­czeniem Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, który 22 paź­dziernika stwierdził nie­zgodność aborcji euge­nicznej z ustawą zasad­niczą. Rezo­lucja potę­piająca, przy­go­towana została przez grupy lewicowe.