fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

27 grudnia, 2020

Wiadomości

Konkurs, który uratował dzieci

Obraz przed­stawiał kobietę w ciąży. Film opo­wiadał o tej nie­pla­no­wanej. Umiesz­czone w prze­strzeni publicznej ura­towały dwoje dzieci. I obraz, i film zostały nagro­dzone w kon­kursie pro-life dla mło­dzieży. O jego kolejnej edycji z Mag­daleną Guziak-Nowak roz­mawia Agata Gołda.