fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” (2019)

Z radością ogła­szamy wyniki pierwszej edycji Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycznego „Na początku była miłość – moja rodzina”. Do naszego biura napłynęło 196 prac pla­stycznych z całej Polski. Cie­szymy się z tak licznego udziału!

Dzię­kujemy Rodzicom i Nauczy­cielom, którzy zachęcili dzieci do pla­stycznej refleksji nad rodziną. Naj­młodszym gra­tu­lujemy pomy­sło­wości, pra­co­wi­tości i talentów, które się ujawniły.

Nade­słane prace, choć wszystkie były inter­pre­tacją tego samego tematu, były bardzo róż­no­rodne, zarówno pod względem techniki, jak i sposobu ujęcia tematu. Okazało się, że rodzina to nie tylko mama, tata, rodzeństwo, babcia i dziadek, ale dla nie­których Twórców także Rosz­punka czy kucyk Pony. Wzru­szały nas obrazki mam w stanie bło­go­sła­wionym, wnuków, które pomagają dziadkom czy przy­tu­la­jących się rodziców. Doce­ni­liśmy szcze­gólnie te wykonane samo­dzielnie przez Dzieci.

Gra­tu­lujemy Lau­reatom i Wyróż­nionym! Jed­no­cześnie infor­mujemy, że wszyscy Uczestnicy otrzymają nagrody: odblaski, pod­kładki pod kubki i naj­nowszą płytę zespołu Jakubowe Muszelki.

Już jutro na naszej stronie inter­ne­towej pojawi się galeria nagro­dzonych prac.

 

Lau­reaci w kate­gorii SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I – III

I miejsce – Nikola Żywiec, kl. I SP w Wójtowej

II miejsce – Julia Godula, kl. II SP w Kal­warii Zebrzydowskiej

III miejsce – Bartosz Tąbor, kl. I ZS‑P w Słupcu

 

Wyróż­nienia:

Łucja Anioł, kl. I SP Zakonu Pijarów w Krakowie

Alek­sandra Pająk, kl. I ZS nr 1 w Kal­warii Zebrzydowskiej

Emilia Lichoń, kl. II SP Zakonu Pijarów w Krakowie

Laura Kadzik, kl. I Nie­pu­blicznej Ogól­no­kształ­cącej Szkoły Muzycznej I st. w Brzeznej

Piotr Krę­żołek, kl. II Zakonu Pijarów w Krakowie

Zofia Zając, kl. I SP nr 8 w Oświęcimiu

Dawid Lesz­czyński, kl. III Szkoły w Chojnicach

Lau­reaci w kate­gorii PRZEDSZKOLE

I miejsce – Maja Pie­piórka, l. 5, Kato­lickie Przed­szkole w Chojnicach

II miejsce – Wiktor Mar­cinek, l. 5, Gminne Przed­szkole w Brzeznej

III – Julia Laszczyk, l. 6, Nie­pu­bliczne Przed­szkole Sióstr Feli­cjanek w Chełmcu

 

Wyróż­nienia:

Milenka Gacal, l. 7, SP w Wilkowisku

Ema­nuela Jarzemska, l. 6, Kato­lickie Przed­szkole w Chojnicach

Kamila Kró­li­kowska, l. 5, Przed­szkole nr 42 Sióstr Urszu­lanek w Krakowie

Jan Rogo­ziński, l. 4, Publiczne Przed­szkole nr 3 w Brzesku

Ewa Bal­cerzak, l. 6, Kato­lickie Przed­szkole w Chojnicach

Alek­sandra Drewniak, l. 5, Przed­szkole w Piekarach

Fau­styna Cempel, l. 5, Przed­szkole nr 42 Sióstr Urszu­lanek w Krakowie

Lidia Pawlik, l. 4, Przed­szkole nr 42 Sióstr Urszu­lanek w Krakowie

Hubert Maślona, l. 6, ZS‑P w Sta­ni­sławiu Dolnym

Liliana Grzywa, l. 6, ZS‑P w Sta­ni­sławiu Dolnym

Maja Korze­niowska, l. 5, ZS‑P w Sta­ni­sławiu Dolnym

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj