Tylko życie ma przyszłość!

styl życia

Przed poczęciem

Niepłodność. Choroba cywilizacyjna?

O istocie nie­płod­ności, jej przy­czynach oraz o trybie życia zmniej­sza­jącym ryzyko jej wystą­pienia mówi lekarz inter­nista Anna Engel.