Tylko życie ma przyszłość!

Wokół seksualności

Wokół seksualności

Działanie spirali antykoncepcyjnej

Spirala nie dopuszcza do zagnież­dżenia dziecka w jamie macicy, co powoduje jego obumarcie. Ma więc dzia­łanie wcze­sno­po­ronne. Wkładka doma­ciczna, zwana także

Wokół seksualności

Prezerwatywy nieidealne

Kto z użyt­kow­ników pre­zer­watyw nie doświadczył ich zawod­ności, niech pierwszy rzuci komentarzem!