Wokół seksualności

Wokół seksualności

Pre­zer­watywy nie­idealne

Kto z użyt­kow­ników pre­zer­watyw nie doświadczył ich zawod­ności, niech pierwszy rzuci komen­tarzem!