Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

5 stycznia, 2023

Ochrona życia w nauczaniu Benedykta XVI

31 grud­nia, kil­ka go­dzin przed syl­we­stro­wą no­cą, zmarł pa­pież Be­ne­dykt XVI. Od­szedł na­stęp­ca św. Pio­tra, wy­bit­ny in­te­lek­tu­ali­sta, pre­fekt Kon­gre­ga­cji Na­uki Wia­ry, a świat ba­wił się da­lej, pi­jąc szam­pa­na i strze­la­jąc fajerwerkami.

Przeczytaj więcej »