Tylko życie ma przyszłość!

9 listopada, 2020

Wiadomości

Śmiercionośne sondaże

„Fał­szo­wa­liśmy sondaże i dane na temat pod­ziemia abor­cyjnego, kła­ma­liśmy o początku życia czło­wieka i dzie­li­liśmy kato­lików na „otwartych” i „hie­rarchię”. Tak wygra­liśmy aborcję w USA” – wyznał kiedyś nawrócony aborcjonista.