Tylko życie ma przyszłość!

prezerwatywy

Wokół seksualności

Prezerwatywy nieidealne

Kto z użyt­kow­ników pre­zer­watyw nie doświadczył ich zawod­ności, niech pierwszy rzuci komentarzem!