fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Konkurs akademicki

Konkurs akademicki

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Lista lau­reatów „Kon­kursu aka­de­mic­kiego 2020 – Życie i godność” na prace magi­sterskie i licen­cjackie (w kolej­ności alfa­be­tycznej) Klaudia Bujak Joanna Jędrze­jewska Zuzanna