fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

II Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 1 czerwca 2019 r. – Dzień Dziecka (sobota)

pod patro­natem Metro­polity Kra­kow­skiego Jego Eks­ce­lencji abpa Marka Jędraszewskiego

1 czerwca 2019 r. – Dzień Dziecka (sobota)

Program:

  • godz. 12.00 – roz­po­częcie piel­grzymki w bazylice modlitwą Anioł Pański
  • Msza św. pod prze­wod­nictwem ks. bp. prof. Janusza Mastal­skiego – biskupa pomoc­ni­czego archi­die­cezji krakowskiej
  • po Mszy św. ado­racja Naj­święt­szego Sakra­mentu połą­czona z koronką do Bożego Miło­sierdzia oraz aktem zawie­rzenia zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu

Przywieź ze sobą kartę z imieniem swojego dziecka. Imiona dzieci zapisane na kartach będą złożone na ołtarzu i zostaną wpisane do Księgi Dzieci Utra­conych w sank­tu­arium. Na miejscu otrzymasz akt zawie­rzenia dziecka Bożemu Miło­sierdziu. Podczas aktu zawie­rzenia otrzymasz z pas­chału Płomień Miło­sierdzia, sym­bo­li­zujący Chry­stusa Zmar­twych­wstałego, dlatego nie zapomnij o świecy. Wszyscy kapłani są zapro­szeni do kon­ce­lebry Mszy św.

Piel­grzymka jest adre­sowana do wszystkich rodzin, które przed­wcześnie utraciły swoje dzieci, nie­na­ro­dzone i naro­dzone, bez względu na wiek dziecka i oko­licz­ności jego śmierci. Zmarłe dzieci pra­gniemy zawierzyć Bożemu Miło­sierdziu, zwłaszcza te dzieci, które nie miały wła­snego pogrzebu. Na piel­grzymkę zapra­szamy osie­ro­conych rodziców, rodzeństwo i dziadków oraz wszystkie osoby dotknięte stratą dziecka.

Prosimy o zgła­szanie zor­ga­ni­zo­wanych grup: Piotr – 667 837 106.

Do pobrania: Afisz II Ogól­no­pol­skiej Piel­grzymki Rodzin Dzieci Utraconych

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj