Tylko życie ma przyszłość!

zmysł smaku

Ciąża i poród

Ruch i zmysły

W 12. ty­go­dniu ży­cia Two­je dziec­ko ćwi­czy wy­trwa­le jak spor­to­wiec. Ale po­tra­fi też płakać!