Tylko życie ma przyszłość!

wada letalna

Macierzyństwo i ojcostwo

Wiem, co dostałam

Od­kąd do­wie­dzie­li­śmy się, że na­sza cór­ka jest cho­ra, mo­dli­li­śmy się, że­by uro­dzi­ła się ży­wa. Chcie­li­śmy mieć ją na rę­kach, chcie­li­śmy ją przy­wi­tać i pożegnać.