urlop tacierzyński

Macierzyństwo i ojcostwo

Tata na tacie­rzyńskim

Urlop tacie­rzyński należy się ubez­pie­czonemu ojcu dziecka i jest trak­towany jako część urlopu macie­rzyń­skiego.