Tylko życie ma przyszłość!

26 marca, 2021

Wiadomości

Okna Życia ratują dzieci

Okna Życia są bez­piecznym miejscem, gdzie matka może pozo­stawić ano­nimowo swoje nowo naro­dzone dziecko. Kra­kowskie okno życia działa już od 15 lat. W prze­ciągu tych lat ura­towano w nim 23 dzieci.