Tylko życie ma przyszłość!

20 stycznia, 2021

Maseczki pro-life

Jesteś za życiem? Kochasz i sza­nujesz życie ludzkie od poczęcia? Opo­wiadasz się za ochroną życia star­szych ludzi zagro­żonych euta­nazją? Jeśli tak,