fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

17 grudnia, 2020

Wiadomości

Węgry nowelizują konstytucję

Par­lament Węgier przyjął poprawkę do Kon­sty­tucji, która jasno defi­niuje rodzinę jako związek kobiety i męż­czyzny. Nowa ustawa zakazuje adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.