fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

15 grudnia, 2020

Wiadomości

Pogrzeb 640 nienarodzonych dzieci

W Otwocku w dzień wspo­mnienia Naj­świętszej Maryi Panny z Guadalupe patronki życia poczętego, odbyły się uro­czy­stości pogrzebowe 640 dzieci, które straciły życie w wyniku samo­istnych poronień i aborcji. Więk­szość dzieci pochodzi z war­szaw­skich szpitali.