fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

14 grudnia, 2020

Wiadomości

Szpitale deklarują niewykonywanie aborcji

Część pol­skich szpitali nie wykonuje aborcji ze względu na wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z 22 paź­dziernika. Hel­sińska Fun­dacja Praw Czło­wieka zaczęła inter­we­niować i upo­minać szpitale.