Tylko życie ma przyszłość!

22 czerwca, 2020

Wiadomości

Lekarze sugerowali aborcję. Urodziła zdrową dziewczynkę

Bry­tyj­ka Kim­ber­ley Ja­mes bę­dąc w 12 ty­go­dniu cią­ży do­wie­dzia­ła się, że jej dziec­ko z po­wo­du wro­dzo­nych wad nie ma szans na prze­ży­cie. 24-let­nia ma­ma nie zde­cy­do­wa­ła się na abor­cję i uro­dzi­ła zdro­wą dziewczynkę.