Tylko życie ma przyszłość!

3 czerwca, 2020

Wiadomości

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

22 maja na cmen­tarzu Komu­nalnym w Prądniku Czer­wonym w Kra­kowie odbył się pogrzeb dzieci martwo uro­dzonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. w kra­kow­skich szpitalach.