fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem w Suwałkach

Leszek Lewoc, Dyrektor Miej­skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza na Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Naro­dzeniem połą­czony z odsło­nięciem pomnika Dziecka Nie­na­ro­dzonego w dniu 18 maja 2020 r.

Msza Święta Pogrzebowa zostanie odpra­wiona w Sank­tu­arium Miło­sierdzia Bożego (kościół p.w. Naj­święt­szego Serca Pana Jezusa) przy ul. Kościuszki 58 o godz. 15:00.

Pogrzeb dzieci zmarłych przed naro­dzeniem spełnia potrójną rolę. Po pierwsze dzieci zmarłe na skutek poro­nienia mają swój grób, w pełnym tego słowa zna­czeniu, po drugie jest to sym­bo­liczne miejsce modlitwy dla rodziców, którzy utracili dziecko dużo wcze­śniej i nie wiedzą co się z nim stało, po trzecie jest to forma zadumy dla osób, które nie są do końca prze­konane o tym, że z czło­wiekiem mamy do czy­nienia od momentu poczęcia.

Miasto Suwałki na własny koszt dokonuje pochówku dzieci zmarłych przed naro­dzeniem 4 razy w roku. Od 2016 r. dokonano 17 pochówków i 411 dzieci utra­conych zna­lazło godne miejsce na cmentarzu.

W br. pogrzeby odbędą się 18 września i 11 grudnia.

 

Dyrektor MOPR w Suwałkach
Leszek Lewoc

Do pobrania: Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Naro­dzeniem w Suwałkach

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj