fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Konkursy

Konkurs dla dzieci 

Ogól­no­polski Konkurs Pla­styczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” 

Konkurs dla młodzieży 

Ogól­no­polski Konkurs dla Mło­dzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 

Konkurs akademicki 

Konkurs na prace magi­sterskie i licen­cjackie z zakresu pro­ble­matyki pro-life