Kon­kursy

Konkurs dla dzieci

Ogól­no­polski Konkurs Pla­styczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Konkurs dla mło­dzieży

Ogól­no­polski Konkurs dla Mło­dzieży „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu”

Konkurs aka­de­micki

Konkurs na prace magi­sterskie i licen­cjackie z zakresu pro­ble­matyki pro-life
%d bloggers like this: