fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

7 stycznia, 2021

Wiadomości

Proaborcyjna polityka Bidena

Kongres USA potwierdził wybór Joe Bidena na pre­zy­denta USA. Zdaniem ame­ry­kań­skich komen­ta­torów oznacza to ostrą zmianę kursu w sto­sunku do obrońców życia.