fbpx

12 absolutnie niezwykłych rzeczy, które Twoje dziecko robiło, zanim się jeszcze urodziło

Jest cudowne, nawet kiedy robi kupkę. A jak się pięknie ślini! Nie­po­wta­rzalne i jedyne na świecie – Twoje dziecko. A wiesz, jakie już było nie­sa­mowite, zanim się uro­dziło?

 1. Miało między dwa a trzy mili­metry i już biło mu serce. Serce dziecka zaczyna bić 21. dnia od poczęcia.
 2. Nie miało jeszcze dwóch cen­ty­metrów wzrostu, a można było obser­wować dzia­łanie jego mózgu. W szóstym tygodniu od poczęcia można zare­je­strować fale elek­tro­ma­gne­tyczne wysyłane przez mózg dziecka.
 3. Było zaledwie kilka mili­metrów większe, kiedy zaczęło roz­różniać smaki. Naukowcy wskazują, że kubki smakowe występują u embrionów ludzkich w siódmym tygodniu ciąży. Wykazano, że słodki smak sty­muluje prze­ły­kanie, nato­miast smak gorzki i kwaśny powoduje, że płód połyka mniej wód.
 4. Dużo mniejsze niż Twój telefon komórkowy (wzrost poniżej dzie­więciu cen­ty­metrów, waga mniej niż 30 gramów), a już robiło miny. Marsz­czyło brwi. Ziewało i prze­ciągało się.
 5. W dzie­siątym tygodniu ciąży dziecko zaczynało prze­jawiać naj­wcze­śniejsze oznaki prawo- bądź lewo­ręcz­ności.
 6. Wydaje Ci się, że teraz jest ruchliwe i ani się nie zorien­tujesz, a już wdrapuje się na schody? W czwartym mie­siącu od poczęcia Twój ulu­bieniec wyko­nywał ok.20 tysięcy różnych ruchów w ciągu dnia.
 7. „Jakie ma śliczne włoski! Po tatusiu” – mówią ciotki. (Ty wiesz swoje: to po Tobie, a ciotki myli Twoja farba. Choć nie powinna – masz pięć cen­ty­metrów odrostu i zero czasu na fry­zjera). A czy wiesz, kiedy zaczęły rosnąć? W czwartym mie­siącu od poczęcia.
 8. „Ma czkawkę. Oooo, jak słodko, mamo, słuchaj ona/on ma czkawkę!” – dzwonisz do mamy, mimo że dzwo­niłaś do niej jakieś 17 minut temu w sprawie tego, jak cudownie Twoje dziecko ziewa. OK, mama zro­zumie wszystko. Wiedz jednak, że Twój bobas czkawkę miewa już od jakiegoś czas. To znaczy od piątego mie­siąca ciąży.

W szóstym tygodniu od poczęcia można zare­je­strować fale elek­tro­ma­gne­tyczne wysyłane przez mózg dziecka.

 1. Wszystkie wiemy, że jednak naj­cu­dow­niejsze jest, kiedy śpi. Sny u płodów (faza REM, tzn. szybkich ruchów gałek ocznych i marzeń sennych), w czasie której następuje doj­rze­wanie mózgu (porząd­ko­wanie wrażeń i odczuć, ich selek­cjo­no­wanie i zapa­mię­ty­wanie) pojawia się w szóstym mie­siącu ciąży.
 2. A jak uroczo Twoje dziecko się budzi i otwiera oczy! „Maaaaamo, otworzył/a właśnie oczy, muszę kończyć!” Otwarcie oczu u dziecka w fazie pre­na­talnej następuje w siódmym mie­siącu. Wtedy zaczyna odróżniać światło od ciem­ności.
 3. To przecież niby oczy­wiste, że w brzuchu dziecko oddycha przez pępowinę i pierwszy oddech złapie dopiero po porodzie. Ale Twoje dziecko jest tak nad­zwy­czajne, że jeszcze w brzuchu… oddycha. Mięśnie klatki pier­siowej roz­wijają się u malucha w oko­licach czwartego/piątego mie­siąca. Wtedy można zaob­ser­wować ruchy klatki pier­siowej płodu (imi­tujące oddech jego mamy).
 4. Myślałaś, że nie będziesz „taką” matką. Że to Cię nie dopadnie. Ten abso­lutny zachwyt nad wszystkim, co związane z Twoim dzieckiem. A jednak. 🙂 Pozo­staje Ci tylko dystans i leciutki śmiech z samej siebie. Śmiej się jak naj­więcej (Kiedy mama się śmieje, jej dziecko w brzuchu pod­skakuje jak na tram­po­linie. Dosłownie… trzęsie się ze śmiechu).

 

Kamila Gałuszka

%d bloggers like this: