fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Zespół

Zarząd Sto­wa­rzy­szenia:

Woj­ciech Zięba – prezes
Maria Rze­gocka-Piela – zastępca prezesa
Bożena Kawecka – skarbnik
Kata­rzyna Urban – sekretarz
Adam Kisiel

Zespół:

Mag­dalena Guziak-Nowak – dyrektor ds. edu­kacji

Jolanta Chytra – koor­dy­nator ds. pro­gramów pomo­cowych

Marcin Nowak – koor­dy­nator ds. wolon­ta­riatu

%d bloggers like this: