Zarząd Stowarzyszenia:

Wojciech Zięba – prezes zarządu
Maria Rzegocka-Piela – zastępca prezesa zarządu
Bożena Kawecka – skarbnik zarządu
Magdalena Guziak-Nowak – sekretarz zarządu, dyrektor ds. edukacji
Marcin Nowak – członek zarządu, koordynator ds. wolontariatu