Święty Jan Paweł II: Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat (EV, nr 100).

Z inicjatywy katolików świeckich – współzałożycieli World Prayer for Life (Światowej Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia) rozpoczęto 12 października 2008 r. codzienną modlitwę w Godzinie Miłosierdzia Bożego 15.00 - 16.00 w intencjach tej Krucjaty:

  • przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
  • wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
  • zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego Krakowie-Łagiewnikach odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, uczestniczymy we Mszy Świętej. Niech Słowa samego Pana Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny będą szczególną zachętą do podjęcia tej modlitwy.

Pan Jezus powiedział: „Ile razy usłyszysz jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego (…). Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (1320)”. „Przez odmawianie tej koronki – obiecał Pan Jezus – podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić będą (1541) i dodał: jeżeli to (…) będzie zgodne z Moją wolą (1731)”.

Włącz się w tę modlitwę i zachęć też do niej innych!