Zapraszamy do udziału w piątej edycji konkursu plastycznego dla najmłodszych dzieci pt.: „Na początku była miłość – moja rodzina”.

Ma on na celu zachęcenie nauczycieli i rodziców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w życiu. Rodzina jest kolebką rozwoju osobowości każdego członka, szczególnie dziecka. To w niej zdobywa się umiejętności, wiedzę, język, kształtuje uczucia i normy postępowania.

Zachęcamy wszystkich wychowawców do zwrócenia uwagi dzieciom na wartości i więzi rodzinne w budowaniu poczucia bliskości i miłości. Porozmawiania z nimi o potrzebie otwartości, troski i radości płynącej ze wspólnego życia.

Rodzina widziana oczami dziecka to najpiękniejsze chwile spędzane z najbliższymi i najcenniejsze wspomnienia, które warto zachować na dłużej. Udział w naszym konkursie stwarza także możliwość rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań dziecka przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Do uczestnictwa zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I‑III szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wygenerowanego formularza zgłoszeniowego oraz pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu konkursu. Może ona zostać wykonana dowolną techniką i być dowolnego formatu.

W jednej paczce można wysłać prace wszystkich przedszkolaków czy uczniów z grupy/klasy.

Na prace czekamy do 30 kwietnia 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja listy laureatów nastąpi na stronie internetowej konkursu 26 maja 2023 r.

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe takie jak gry, książki, artykuły plastyczne, instrumenty muzyczne, puzzle.

Nadesłane do nas prace stają się własnością Stowarzyszenia i nie będą odsyłane autorom. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wyeksponowanie pracy i przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

Pokaż nam, jak rozumiesz tytuł konkursu?

 • Przygotuj swoją pracę konkursową;
 • Zarejestruj pracę elektronicznie, używając odpowiedniego formularza;
 • Wydrukuj formularz będący potwierdzeniem elektronicznej rejestracji, który otrzymasz mailem;
 • Podpisz formularz a następnie wyślij go pocztą lub kurierem do naszego biura wraz ze swoją pracą konkursową.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Rozpoczęcie konkursu i możliwość wypełnienia formularza uczestnictwa – 23 stycznia 2023 r.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja V (2023)
Regulamin

1) Organizator:

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą przy ul. Krowoderskiej 24/1 w Krakowie.

 • Cele Konkursu:
  • zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu;
  • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;
  • rozwijanie talentów plastycznych dzieci.
 • Kategorie wiekowe Uczestników Konkursu:
  • dzieci w wieku przedszkolnym;
  • dzieci z klas I–III szkół podstawowych.
 • Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  • wypełnienie właściwego formularza on-line na stronie internetowej Organizatora Konkursu: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci;
  • podpisanie i wydrukowanie wygenerowanego formularza, otrzymanego na swojego e-maila;
  • przesłanie pocztą tradycyjną na adres Organizatora pracy będącej twórczą interpretacją tytułu Konkursu wraz z formularzem zgłoszenia. Z tyłu pracy należy nakleić część formularza, wygenerowanego podczas wypełniania on-line, oznaczoną jako naklejka (prosimy o zabezpieczenie pracy na czas wysyłki);
  • format i technika pracy dowolna;
  • każdy Uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac z zastrzeżeniem, że może otrzymać jedynie jedną nagrodę.
 • Do każdej prac należy wygenerować i przesłać osobny formularz zgłoszeniowy. W przypadku prac zbiorowych, jeden formularz przeznaczony specjalnie dla prac zbiorowych. Autorzy prac zbiorowych muszą należeć do tej samej kategorii wiekowej.
 • Termin zgłaszania prac:

Prace prosimy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) pod adres:

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dzieci”.

Prace można też dostarczyć osobiście do biura Organizatora (ul. Krowoderska 24/6 w Krakowie) w godzinach 8-16, do 30 kwietnia 2023 r.

7) Ocena prac:

Prace oceni komisja powołana przez Organizatora. Przedmiotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki, staranność wykonania i samodzielność.

9) Ogłoszenie wyników Konkursu:

Nazwiska Laureatów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.pro-life.pl  26 maja  2023 r.

8) Nagrody:

Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (książki i artykuły plastyczne). Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 czerwca 2023 r. (tylko pod polskie adresy).

10) Organizator nie zwraca prac konkursowych.

 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w ramach jego statutowej działalności edukacyjnej, drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w internecie (bez honorarium autorskiego).
 • Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu może zostać podane publicznie w celu przedstawienia listy laureatów Konkursu lub prezentacji prac konkursowych.
 • Rodzic (Opiekun Prawny) Uczestnika Konkursu lub opiekun pracy zbiorowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestnika Konkursu. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest dostępna na stronie internetowej pro-life.pl w zakładce „O nas”.

 

Kraków, 18 listopada 2022 r.

Do pobrania plik PDF: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja V (2023) Regulamin

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja IV (2022)
Regulamin

1) Organizator:

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą przy ul. Krowoderskiej 24/1 w Krakowie.

2) Cele Konkursu:

  • zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu;
  • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;
  • rozwijanie talentów plastycznych dzieci.

3) Kategorie wiekowe Uczestników Konkursu:

  • dzieci w wieku przedszkolnym;
  • dzieci z klas I–III szkół podstawowych.

4) Warunki uczestnictwa w Konkursie:

  • wypełnienie właściwego formularza on-line na stronie internetowej Organizatora Konkursu: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci;
  • podpisanie i wydrukowanie wygenerowanego formularza, otrzymanego na swojego e-maila;
  • przesłanie pocztą tradycyjną na adres Organizatora pracy będącej twórczą interpretacją tytułu Konkursu wraz z formularzem zgłoszenia. Z tyłu pracy należy nakleić część formularza, wygenerowanego podczas wypełniania on-line, oznaczoną jako naklejka (prosimy o zabezpieczenie pracy na czas wysyłki);
  • format i technika pracy dowolna;
  • każdy Uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac z zastrzeżeniem, że może otrzymać jedynie jedną nagrodę.

5) Do każdej prac należy wygenerować i przesłać osobny formularz zgłoszeniowy. W przypadku prac zbiorowych, jeden formularz przeznaczony specjalnie dla prac zbiorowych. Autorzy prac zbiorowych muszą należeć do tej samej kategorii wiekowej.

6) Termin zgłaszania prac:

Prace prosimy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) pod adres:

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dzieci”.

Prace można też dostarczyć osobiście do biura Organizatora (ul. Krowoderska 24/6 w Krakowie) w godzinach 8-16, do 30 kwietnia 2022 r.

7) Ocena prac:

Prace oceni komisja powołana przez Organizatora. Przedmiotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki, staranność wykonania i samodzielność.

9) Ogłoszenie wyników Konkursu:

Nazwiska Laureatów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.pro-life.pl 1 czerwca 2022 r.

8) Nagrody:

Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (książki i artykuły plastyczne). Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 czerwca 2022 r. (tylko pod polskie adresy).

10) Organizator nie zwraca prac konkursowych.

11) Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w ramach jego statutowej działalności edukacyjnej, drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w internecie (bez honorarium autorskiego).

12) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu może zostać podane publicznie w celu przedstawienia listy laureatów Konkursu lub prezentacji prac konkursowych.

13) Rodzic (Opiekun Prawny) Uczestnika Konkursu lub opiekun pracy zbiorowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestnika Konkursu. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest dostępna na stronie internetowej pro-life.pl w zakładce „O nas”.

 

Kraków, 17 grudnia 2021 r.

Arkusz zgłoszeniowy na
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”
(praca indywidualna)

Arkusz zgłoszeniowy na
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”
(praca zbiorowa)

Prace konkursowe wraz z arkuszem zgłoszeniowym prosimy przesyłać pod adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków.

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Patronat honorowy:

Patroni medialni i partnerzy: