fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Potwierdziliśmy Twój adres e‑mail

Sukes!!!

Dzię­kujemy, że potwier­dziłeś swój zapis na webinar.

Wyślemy Ci kilka wia­do­mości, które pozwolą Ci mak­sy­malnie efek­tywnie sko­rzystać z webinaru.

Aby mieć pewność, że wia­do­mości od nas będą do Ciebie docierać pro­po­nujemy dodać adres news@pro-life.pl do swoich kon­taktów oraz sprawdzać folder „Oferty” i spam. Jeśli wia­domość od nas tam trafi, przenieś ją do folderu „Główne” w swojej skrzynce mailowej. To będzie sygnał dla narzędzi fil­tru­jących wia­do­mości, że maile od nas są dla Ciebie ważne.

A teraz sprawdź swoją skrzynkę. Pierwszy mail doty­czący webinaru już czeka na Ciebie!

 

W razie pro­blemów pisz na kontakt@pro-life.pl

Zespół Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka