Tylko życie ma przyszłość!

rodzina zastępcza

Macierzyństwo i ojcostwo

Biorę na ręce i już kocham

Każdemu pro­wadzę zeszycik – nazywam go księgą życia – w którym zapisuję wszystko od początku. Jak się dziecko wycho­wywało, jak jadło.