niepełnosprawność

Chore dziecko

Nie myślę o swoich ogra­ni­cze­niach

Żyję tak, jak chcę. Robię to, co lubię – mówi Alek­sandra Zie­lińska w roz­mowie o szczęściu, nie­peł­no­spraw­ności i pod­no­szeniu cię­żarów.