Tylko życie ma przyszłość!

Czytelnia

Chore dziecko

Zaburzenie w każdej komórce ciała 

Jakość życia osób z zespołem Downa zależy od tego, na ile ich rodzice oraz spo­łeczność, w której żyją, pomogą im się przy­sto­sować do ota­cza­jącego świata i jego wymagań.

Ciąża i poród

Marzenia i wrażenia 

W 23. i 24. tygodniu życia dziecko zaczyna widzieć i śnić swoje pierwsze sny.

Ciąża i poród

Poznaj mnie, mamo! 

W 25. tygodniu życia Twojego dziecka możesz zauważyć indy­wi­dualne cechy jego osobowości.

Ciąża i poród

W pajęczynie neuronów 

Wyobrażasz sobie liczbę 10 try­lionów (dzie­siątka i osiem­naście zer)? Tyle połączeń ner­wowych ma sieć między mózgiem a resztą ciała Twojego dziecka w 26. tygodniu życia. 

Ciąża i poród

Mów do mnie, mamo! 

Mózg dziecka w 27. tygodniu życia przy­pomina w zapisie EEG mózg nowo­rodka. Rozwija się pamięć – silne bodźce mogą pozo­stawić w niej ślad.

Ciąża i poród

Eksplozja zmian 

W 14. tygodniu życia Twoje dziecko doświadcza eks­plozji zmian. Ich tempo jest tak duże, że godziny liczą się tak jak lata.

Chore dziecko

To tylko jeden dodatkowy chromosom 

Zespół Downa to chyba naj­bar­dziej znane zabu­rzenie gene­tyczne i – nie­stety — naj­częstszy powód do tzw. aborcji eugenicznej.

Ciąża i poród

Mózg w szczytowej formie 

W 29. tygodniu mózg Twojego dziecka kończy ważny etap rozwoju – pro­dukcję komórek sub­stancji szarej.

Ciąża i poród

Ostatnie fikołki 

W 30. tygodniu życia Twojemu dziecko zaczyna być trochę ciasno. Fikanie koziołków nie jest już takie proste.

Ciąża i poród

Zbieranie danych 

W 31. tygodniu życia dziecko doskonali swoje zmysły i układ nerwowy, a wyglądem przy­pomina noworodka.

Ciąża i poród

Zajrzyj do mnie! 

15. tydzień życia Twojego dziecka to inten­sywny rozwój jego mózgu. Dziecko świetnie się bawi w Twoim brzuchu, dosko­naląc ruch.

Ciąża i poród

A ja rosnę i rosnę… 

7 i 8. tydzień życia dla to czas, kiedy wszystkie narządy Twojego dziecka już powstały i zaczynają pracować.

Ciąża i poród

Wspólny pokarm, wspólne emocje 

10. tydzień życia dziecka to dalszy inten­sywny rozwój mózgu. W tym tygodniu powstanie trzy razy więcej połączeń nerwowo-mię­­śniowych niż w tygodniu ubiegłym.

Ciąża i poród

W stanie nieważkości 

W 11. tygodniu życia wszystkie narządy dziecka są już ukształ­towane. Ich dosko­na­lenie jednak trochę jeszcze potrwa. Maleństwo ćwiczy nowe ruchy i staje się coraz sprawniejsze.

Ciąża i poród

Ruch i zmysły 

W 12. tygodniu życia Twoje dziecko ćwiczy wytrwale jak spor­towiec. Ale potrafi też płakać!